Automatické vracení vypínače STOP do pohotovostní polohy